famboleana zanaka honko ny 3 novambra 2017

Zanaka honko miisa 1500 mahery no voavolin’ireo ankizy mianatra ao@ Collegio Mondobimbi Besasavy Toliara, izay notanterahina tao Sarodrano, Kominin’i St Augustin, Distrikan’i Toliara II ny 3 novambra 2017 teo. Nahazo fampianarana mikasika ny tontolo iainana koa izireo ary fanazavana maro mikasika ny biby mivelona amin’ny honko toy ny bibin-dranomasina sy ny maky (lemurien).

REBOISEMENT DE MANGROVE DU 3 NOVEMBRE 2017

1500 pépinières de mangroves ont été reboisées par les élèves du Collegio Mondobimbi Besasavy Toliara, à Sarodrano, Commune de Saint Augustin, District de Toliara II, en date du 3 novembre 2017. Ces éléves ont bénéficié des explications sur la protection de l’environnement, des espèces d’animaux marins ou terrestes vivant dans le mangrove comme le maky. 

Nahazo fanazavana mikasika ny Tropique du Capricorne ny mpianatra rehefa nandalo tamin’io faritra io, sady naka sary.

Une halte pour des poses photos  à l’endroit où passe le Tropique du Capricorne, accompagnée d’une explication.

Nampiaraka ny ilaina sy ny mahafinaritra ny mpianatra fa niala voly rehefa vita ny fambolena ka nilalao ranomasina.

Après le reboisement, direction la mer qui est justement à côté où les enfants se sont bien amusés. Comme on dit « joindre l’utile à l’agréable »

 

Pour marque-pages : permalien.

Les commentaires sont fermés.